Ortoser – för- och nackdelar

Ortos är ett hjälpmedel som ger ett yttre stöd till en led. Det kan vara värdefullt att använda en ortos för att stabilisera och minska rörelseutrymmet vid en led- och/eller senskada för att underlätta läkning och minska risken för att ytterligare förvärra skadan. Det man måste tänka på är att begränsa tiden som man använder ortosen, då minskad rörlighet i en led i förlängningen leder till minskad muskelstyrka och ledfunktion. Av samma anledning bör inte en ortos användas dygnet runt, utan endast vid till exempel promenader då belastningen ökar i förhållande till normal rörelse inomhus.
 

Hur mycket och länge man kan behöva använda en ortos beror förstås på skadans omfattning och beräknade läkningstid.

 
 
Allmänt | | Kommentera |
Upp