Svaga handleder

_________________________________________
 
FAQ eller vanligt förekommande frågor kommer löpande att publiceras på bloggen varefter de ”poppar upp” i verksamheten.
___________________________________________________________
 
 

Svaga handleder – är det en fråga om konstruktion?

Hundens konstruktion, försvagad och/eller skadad muskulatur, senor, ligament kan tillsammans eller var för sig vara bidragande orsak till att fenomenet "svaga handleder" uppstår. Muskulatur, senor och ligament kan påverkas med hjälp av fysioterapeutisk behandling och träning, men vad kan man göra åt medfödda brister i hundens konstruktion? Konstruktionen går inte att förändra eller påverka efter att hunden har växt färdigt så då är det lätt att tro att inget finns att göra för att förbättra eller till och med normalisera handledens funktion.

Men hur skulle det gå till? Självklart kan det hjälpa att behandla och träna de muskler, senor och ligament som primärt står för funktion och stabilitet i handleden, men om den ursprungliga orsaken till problemet sitter någon annanstans leder detta endast till tillfällig förbättring och symtomlindring. Det kan också visa sig vid en ortopedisk undersökning och röntgen av dessa "svaga handleder" att det inte föreligger några defekter i dess konstruktion.

Det vanligaste misstaget som görs vid diagnosticering av "svaga handleder" (och många andra problem/skador i rörelseapparaten) är att man tar för givet att orsaken alltid är lokaliserad på de drabbade benen/kroppsdelarna. Det är nämligen minst lika vanligt, om inte vanligare, att den grundläggande orsaken återfinns i en helt annan del av rörelseapparaten.

 
Ett exempel på svaga handleder orsakade av långvarig överbelastning och muskelförtvining. Ledernas konstruktion är optimal.
 

En av de vanligaste orsakerna till "svaga handleder" är långvarig överbelastning av ett eller båda framben/-en. Det ursprungliga problemet återfinns oftast i bakbenens muskler och leder, vars nedsatta funktion och rörlighet leder till snedbelastning av ryggen och därefter överbelastning av frambenen. Primärt drabbas den muskulatur som lyfter i frambenet och sekundärt den som sträcker i handleden, vilket i längden kan ge upphov till "svaga handleder". Om inte det ursprungliga problemet åtgärdas kommer alla försök att behandla och träna upp styrkan i frambenens muskulatur att endast leda till tillfällig symtomlindring.

Oavsett om hundens konstruktion misstänks vara ofördelaktig eller om problemet tros vara förvärvat är det, som alltid, viktigt att inleda med en noggrann och omfattande undersökning för att förvissa sig om att diagnosen blir korrekt och att de påföljande åtgärderna blir adekvata. Det är med andra ord fullkomligt avgörande att kartlägga hundens rörelse- och belastningsmönster i sin helhet för att förvissa sig om att tid och arbete läggs på rätt åtgärder för ett bestående resultat.

Tillåts hunden gå med "svaga handleder", oavsett vilken den ursprungliga orsaken är, leder detta oundvikligen till förslitning av skelett- och broskvävnad (artros) i handlederna men också i angränsande leder som även de felbelastas. Denna process är smärtsam och kan alltså undvikas eller åtminstone förebyggas så debuten sker senare i hundens liv.

 En sund och optimal frambenskonstruktion med lätt vinklade och starka handleder.
.
.
.
.
Allmänt | |
Upp