Korsbandsskador och rehabilitering

 
_________________________________________
 
FAQ, eller vanligt förekommande frågor, publiceras på bloggen varefter de ”poppar upp” i verksamheten
___________________________________________________________
 

När hunden drabbas av en korsbandsruptur, vanligtvis en total eller partiell av det främre korsbandet, hamnar allt fokus på den knäleden. Oftast måste skadan repareras/åtgärdas kirurgiskt och efterföljas av en tids konvalescens och därefter rehabilitering. I vissa fall drabbas den andra knäleden efter i genomsnitt ett halvår.

Vad är då orsaken till att det främre korsbandet rupterar? Det är troligtvis flera olika saker som spelar in:

  • hundens konstruktion; raka bakben ger till exempel en ofördelaktig belastning av knäleden och större risk för förslitning av det främre korsbandet.
  • yttre trauma då hunden gör en snäv sväng i hög hastighet och/eller fastnar med baktassen i farten.
  • långvarig överbelastning av knäleden på grund av en muskelskada som drabbat det andra bakbenet.
  • sjukliga förändringar i leden som leder till förslitning av det främre korsbandet.

Det är relativt ovanligt att en korsbandsruptur på hund uppstår enbart på grund av ett yttre trauma och även om korsbandet till slut går av på grund av ett yttre trauma finns oftast andra bakomliggande orsaker. En korsbandsruptur är nästan alltid ett resultat av en kombination av konstruktion, fel-/överbelastning på grund av annan skada och ibland också andra förändringar i leden.

Då en annan skada, vanligtvis muskelskada, kan ge upphov till fel-/överbelastning är det av största vikt att en hund som drabbats av en korsbandsruptur får genomgå en noggrann undersökning som omfattar HELA rörelseapparaten. För att rehabiliteringen av den drabbade knäleden ska bli framgångsrik och inte senare leda till en korsbandsruptur på motsatt sida, måste även en eventuell äldre muskelskada eller annan svaghet i rörelseapparaten åtgärdas samtidigt.

 

Med andra ord så kan, till exempel, en äldre muskelskada ha orsakat fel-/överbelastning av kroppen och därför vara en kraftigt bidragande orsak till en korsbandsruptur!

Hur kan man då tänka vad gäller upplägget av rehabilitering av en korsbandsskada?:

  • en fullständig och noggrann undersökning av HELA rörelseapparaten för att bekräfta eller utesluta bidragande orsaker till rupturen.
  • en rehabiliteringsplan som omfattar HELA kroppen där den felbelastning som eventuellt fanns redan före rupturen samt den felbelastning som uppstått i samband med rupturen får lika stort fokus.

Då muskelskador med felbelastning av rörelseapparaten som följd sällan gagnas av rehabträning i bassäng eller water treadmill (sk. vattentrask) är det inte alls självklart att det bör användas i första stadiet av rehabiliteringen. Och framför allt inte som enda åtgärd. I vatten avlastas lederna medan musklerna belastas vilket kan leda till att den redan existerande felbelastningen förvärras då hunden automatiskt använder de muskler som fortfarande fungerar medan de skadade musklerna fortsätter att tappa i funktion och muskelmassa. För en hund som redan före korsbandsskadan är felbelastad kan rehabträningen i vatten bli en bidragande orsak till en korsbandsruptur i knäleden på det motsatta benet.

Allmänt | |
Upp