Hundförsäkring

FAQ eller vanligt förekommande frågor kommer från och med nu att publiceras på bloggen varefter de ”poppar upp” i verksamheten.
 
 
 
Försäkringar för hund och hur de fungerar; framför allt vad gäller rehabiliteringsersättning, är något som mina kunder ofta frågar om. Jag har efter snart 18 år i yrket som hundfysioterapeut och ännu längre med pälsklädda familjemedlemmar ganska stor kunskap om hur djurförsäkringar generellt fungerar, men det är alltid du som djurägare som måste informera dig om vad som ingår i just din hunds försäkring och hur du måste gå tillväga för att få ersättning.
I denna text gör jag inga som helst anspråk på att all information gäller alla på marknaden
existerande djurförsäkringar då det inte finns två försäkringsbolag som erbjuder exakt lika produkter. För att du ska vara 100% säker på vad som gäller för din försäkring och vad den ersätter måste du läsa det finstilta i försäkringsbrevet eller liknande dokument och/eller kontakta ditt försäkringsbolag. Du kan också använda dig av jämförelser mellan de olika försäkringsalternativen på marknaden genom att gå in på https://www.konsumenternas.se/.

Viktigt att tänka på när du ska teckna en ny försäkring för din valp/nyinköpta hund:

 •  Om valpen/hunden är äldre än 4 månader då försäkringen tecknas täcker den vanligtvis INTE medfödda ledfel/defekter. Detta gäller dock inte om uppfödaren av valpen/hunden har haft denna försäkrad i sin kennel-/flockförsäkring el.dyl. fram till försäljningen och du omgående tecknar en individuell försäkring innan den första försäkringen avslutas.
 • Om hunden är äldre än 7 år och tidigare oförsäkrad har du oftast begränsad valmöjlighet och det går sällan att teckna de mest omfattande försäkringarna på marknaden. Det är dock precis lika viktigt att ge sin äldre hund det bästa möjliga försäkringsskyddet så läs på och ställ frågor!
 •  Låg premie betyder i princip ALLTID att försäkringen inte ersätter allt som kan tänkas drabba din hund i fråga om sjukdomar, ärftliga defekter etc. De dyraste försäkringsalternativen är vanligtvis de som ger absolut bäst täckning och högsta ersättning. Som med så mycket annat får du en sämre produkt om du betalar mindre. Premien återspeglar inte bara försäkringens omfattning utan också hur stor ersättning du har rätt till per försäkringsår.
 •  Det kan vara frestande att ta den billigaste försäkringen med den lägsta premien och glatt hoppas på att just din hund kommer vara frisk och skadefri hela sitt liv…men den dagen det inte längre är fallet kan du skatta dig lycklig för att du valde en försäkring som faktiskt omfattar allt. Även om en högre premie kan vara ekonomiskt betungande så är det så värdefullt när olyckan varit framme och du enbart behöver betala lägsta fasta och rörliga självrisken. Vid en omfattande skada eller svår sjukdom blir det snabbt stora summor i alla fall som ska betalas direkt; förutom den del försäkringen ersätter. Idag finns så otroligt avancerade behandlingar att tillgå även för de mest allvarliga skador och sjukdomar – sådant som för bara några decennier sedan skulle inneburit avlivning i brist på behandlingsmöjligheter. Till exempel kan man idag framgångsrikt behandla flertalet cancerformer som drabbar hundar med cellgifter och strålning, vilket är mycket kostsamt. Möjligheten att faktiskt kunna låta behandla sin hund, trots en allvarlig diagnos, är så värdefull.
 • Oavsett hur omfattande en djurförsäkring är så täcker den generellt ALDRIG effekter av bristande mun-och tandvård. Plack/tandsten, tandlossning, karies och allt som kan tänkas bero på dessa problem ersätts alltså inte. Det är viktigt att sköta hundens tänder noga och kontrollera munhålan ofta så att du upptäcker problem och skador i tid. Tandfrakturer ersätts av de flesta försäkringar och vissa få ersätter till viss del även tandsjukdomen TR (tooth resorption).
 •  De flesta djurförsäkringar har idag ändrat sina regler angående sänkt ersättning från en viss ålder. Fram tills för bara några år sedan var det vanligt att försäkringsersättningen sänktes varje år från och med att hunden fyllde sju år. Om du har eller tänker skaffa en hund av en ras/typ som mycket väl kan förväntas bli avsevärt äldre än sju år bör du vara extra uppmärksam på att du inte tecknar en försäkring som inte ersätter lika mycket då hunden blir äldre.

Viktigt att tänka på om du funderar på att byta försäkringsbolag alternativt byta till annan försäkring på samma bolag:

 • Så länge du inte har utnyttjat din hunds försäkring kan du alltid byta till ett annat försäkringsbolag och där få en liknande eller mer omfattande försäkring utan undantag (obs! beroende av hundens ålder). Tänk dock på att du så gott som alltid får en karenstid (vanligtvis 20 dagar) vid övergången då försäkringen inte ersätter uppkomna sjukdomar/skador som kan misstänkas ha börjat/uppkommit före bytet.
 • Om du redan har använt din hunds försäkring är min rekommendation att du behåller den och om du vill ha ett bättre alternativ tittar på möjligheterna att byta till en mer omfattande försäkring i samma bolag. Du kan aldrig få ersättning för en skada/sjukdom som redan behandlats/uppkommit före en ny försäkring tecknas eller under karenstiden! Ditt nuvarande försäkringsbolag lämnar vidare alla uppgifter som finns om din hunds skador/sjukdomar som ersatts, vilket genererar reservationer i den nya försäkringen på nästa försäkringsbolag. En eller flera sådana reservationer kan bli mycket kostsamma då det är troligast att din hund fortsätter ha problem med framför allt kroniska åkommor snarare än att drabbas av nya som dessutom inte kan relateras till reservationen. Att byta försäkringsbolag för en individ som redan fått ersättning för veterinärvård av åkommor som inte kan ses som tillfälliga är alltså inte att rekommendera.
 • Om du redan har använt din hunds försäkring men vill byta till ett mer omfattande alternativ hos samma försäkringsbolag innebär det oftast att du inte kan få den högre ersättningsgraden för den sjukdom/skada som redan inträffat. För det hunden behandlats för redan tidigare gäller då den lägreersättningsgraden i den ”gamla” försäkringen och den nya, utökade försäkringen gäller endast för nytillkomna sjukdomar och skador. Det kan ändå vara värdefullt att byta till ett mer omfattande alternativ då hunden, precis som vi, tenderar att få sviktande hälsa med högre ålder.
Viktigt att tänka på när det gäller ersättning för rehabilitering och medicin:

 • Alla försäkringar är som sagt olika sammansatta; en del inkluderar allt medan andra ersätter veterinärvård enbart och rehabilitering och medicin är tillägg som du själv måste välja till. Återigen måste du själv se till att läsa på och göra ett aktivt val.
 • Medicin kan för vissa åkommor vara relativt billiga beroende på att det är gamla, beprövade preparat som kanske dessutom har flera tillverkare och därmed ökar konkurrensen och priserna sjunker. För vissa åkommor kan däremot medicinkostnaden bli en stor utgift; som till exempel preparat för smärtlindring som kan kosta mycket om din hund behöver långvarig behandling eller speciella licenspreparat som kan kosta så mycket som 1000kr eller mer per månad.
 • Rehabilitering ersätts med allt från 3000kr upp till 10000kr eller mer beroende på vilken försäkring du väljer, under förutsättning att rehabilitering ingår. Olika försäkringsbolag ersätter olika typer av rehabilitering, så här är det också viktigt att läsa på om exakt vilken typ av rehabilitering som ersätts. Vissa ersätter alla typer av behandlingar, medan andra endast ersätter t.ex. massage, stretching och vattenträning. Detta gör att en försäkring som kan ge upp till 10000kr i ersättning för rehabilitering under ett år inte ersätter något alls om behandlingen inte ingår i försäkringsskyddet.
 • När du vill använda din rehabiliteringsförsäkring kan du behöva en remiss från veterinär som bedömer orsaken till rehabilitering och rekommenderar en utförare och/eller behandlingsform. Omrehabiliteringen däremot utförs på djursjukhus/djurklinik med egen rehabavdelning görs en intern remittering och du betalar besöken på samma sätt som vid veterinärvård.
Tänk dock på att det är du själv som djurägare som väljer var du vill låta rehabilitera ditt djur och därför blir det ännu viktigare att välja en försäkring med rehabiliteringsersättning som faktiskt täcker den typ av rehabilitering du vill kunna ge din hund.
 
Som kund hos mig kan jag hjälpa dig med en remiss till veterinär med en noggrann beskrivning av skadan som kräver rehabilitering för att underlätta för dig som djurägare vid veterinärbesöket. Jag hjälper dig också med eventuella frågeställningar och detaljerad journal till ditt försäkringsbolag om detta efterfrågas.

Sammanfattning
-Läs på när du ska nyteckna djurförsäkring eller byta försäkringsbolag.
-Ring och ställ frågor till de försäkringsbolag du är intresserad av.
-Jämför djurförsäkringar på https://www.konsumenternas.se/.
Allmänt | |
Upp