Muskelskador – är de alltid traumatiska?

Med andra ord; har muskelskadan inträffat precis när eller strax före hunden blev halt? Nej, oftast inte. Den vanligaste typen av muskelskada är en förslitningsskada – inte alls ovanligt att processen påbörjas redan när hunden är mycket ung, till och med under valptiden.
 
En liten muskelsträckning orsakar en försvagning i och med att några muskelfibrer går av. Nästa gång hunden vurpar, halkar, blir tacklad eller kanske gör en för hastig inbromsning, så drabbas den muskel igen som redan är försvagad. På detta sätt kan processen förlöpa över flera år tills muskelfunktionen är så pass nedsatt att man som hundägare tolkar och upplever symtomen som tecken på en nyligen inträffad skada. Många gånger blir skadan ”synlig” genom att hunden börjar halta på sitt mest överbelastade ben, ofta ett framben.
 
I intervjun med hundägaren brukar det nästan alltid framkomma att hunden varit skadad tidigare… men på olika ben! Vilket oftast bedöms som separata skador av både veterinärer och rehabpersonal; kanske på grund av att man inte tar sig tid att göra en tillräckligt noggrann utredning, då tiden är begränsad av ekonomiska skäl. Om du är nyfiken på hur en liten muskelsträckning på exempelvis ett bakben slutar med en frambenshälta får du hålla ögonen på kommande inlägg
 
Pixabay
Allmänt | |
Upp