Är vattentrask bra vid muskelskador?

_________________________________________
 
FAQ, eller vanligt förekommande frågor, publiceras på bloggen varefter de ”poppar upp” i verksamheten
___________________________________________________________
 

Träning i vatten ger avlastning för lederna medan musklerna får jobba med motstånd av vattnet. Detta leder till ökad muskelmassa/-styrka generellt men med bibehållen felbelastning av kroppen då de muskler som inte fungerar på grund av en skada inte återfår funktionen med ökad belastning. Med andra ord ger träning i vattentrask tillfällig symtombehandling vid muskelskador, men felbelastningen av kroppen kvarstår.

Rehabiliteringsträning av muskelskador

När hunden drabbas av en muskelskada leder det nästan oundvikligt till felbelastning av kroppen. Detta innebär oftast att ett ben avlastas medan de andra tre överbelastas i olika grad. Precis som med andra skador är det extremt viktigt att hunden får genomgå en noggrann undersökning av HELA rörelseapparaten för att kartlägga rörelse- och belastningsmönster, ledrörlighet, muskellängd osv..

När en muskelskada och/eller funktionsnedsättning diagnosticerats måste först ledrörlighet och muskellängd återställas för att funktion och styrka ska kunna påverkas effektivt med träning – du får alltså inte en optimal uppbyggnad av muskelmassa, -styrka och funktion om inte leder och muskulatur först återfått normal rörlighet och längd.

Då kroppen är felbelastad på grund av en muskelskada måste kroppen återfå balansen mellan höger och vänster sida för att effekten av rehabiliteringen ska bli bestående. Detta kan endast uppnås med hjälp av backträning där hunden får gå på diagonalen i uppförsbacke för att styrketräna det svaga benet/sidan. När det svagare benet återfått styrka och funktion i paritet med det starkare benet samtidigt som rörligheten bibehållits med hjälp av fortsatt stretching har hunden fått stabilitet i rörelseapparaten och resultatet av träningen blir bestående.

 
Allmänt | |
Upp