Att behandla skadade och överbelastade senor (varning för stark bild)

Kroppens senor (musklernas ursprung och fästen), ligament och ledkapslar består till största delen av kollagen bindväv. Dess funktion är att ge stadga. Denna typ av kroppsvävnad har få blodkärl vilket i kombination med dess begränsade elasticitet innebär att läkningsförmågan är något begränsad. Beroende på skadans art och omfattning kan den leda till instabilitet men också nedsatt elasticitet.

Behandling av en senskada bör ske inom 14 dagar från skadetillfället för att optimera den begränsade möjligheten till läkning som få blodkärl innebär. Därefter har behandling med till exempel ultraljud, laser eller annan terapeutisk behandling minimal till ingen effekt och upprepad behandling ger endast symptomlindring.

Det som istället blir avgörande för hur hållbar och funktionell senan blir efter att skadan har läkt är om den är normalt belastad. I många fall kan en senskada bero på en långvarig fel- och överbelastning, vilken måste åtgärdas om senan ska läka och hålla för normal belastning.

Traumatiska senskador är ovanliga och när de inträffar är det minst lika viktigt att undersöka hundens belastningsmönster som rörelseapparatens funktion i sin helhet för att underlätta läkning. Merparten av de påstådda senskador som behandlas idag är egentligen symptom på överbelastning (Se detta inlägg för mer läsning om böjsenor).

 

Hur ska då en skadad och/eller överbelastad sena behandlas? Om möjlighet finns att behandla senan under de första 14 dagarna efter att skadan inträffat kan ultraljuds- respektive laserterapi ha god effekt på läkningen. Det krävs dock ett behandlingsupplägg med två till tre behandlingar per dag. Därefter har dessa typer av behandling liten eller endast tillfällig effekt.

Under och efter intensiv behandling av en skadad sena är det viktigt att hunden får fortsätta att röra på sig för att bibehålla muskelmassa och funktion. Den skadade kroppsdelen/senan skyddas med exempelvis en stabil sko (för att förhindra överdrivet rörelseuttag i en tå) eller en ortos (anpassad för den led som drabbats) som tillåter daglig motion.

Ben-/viktmanschetter och korta promenader på hårt, plant underlag – nödvändiga åtgärder för läkning av skadade böjsenor i tårna?

Svar: NEJ. Att ytterligare belasta den skadade kroppsdelen förlänger läkningstiden och bidrar till ökad felbelastning av kroppen. Att kraftigt begränsa hundens dagliga motion och dessutom förlägga den till enbart hårda, plana underlag leder till förlorad kondition, funktion och minskad muskelmassa. Dessa åtgärder fördröjer inte bara hundens återhämtning utan försämrar även dess möjligheter till att återfå normal funktion.

Allmänt | |
Upp