Marleys rehabhistoria

Ägaren själv får skriva om resan fram till att de kom till mig:
 
Marley spenderade sina första år tämligen problemfritt med undantag av en magsjuka som gick förhållandevis lätt att få ordning på. När han var inne på sitt sjunde år började han få problem att resa sig. Inte så illa att han inte kom upp men det märktes att det inte var samma spänst som tidigare. I samband med denna upptäckt så hade vi turen, utan att passera Djurklinikerna, att få kontakt med Små och Stora Tassar.
 
 
 
Vid första genomgången upptäcktes lite snedbelastning mm. Detta kunde härröra från en liten skada han fick i unga år genom att ramla ner från en liten bergsknall. Detta innebar vid tillfället veterinärbesök, lite bandage och medicinering, och vad vi trodde efteråt en helt återställd hund. Det visade sig att så var inte fallet. Uppenbarligen kvarstod problem med knät på höger bak. Efter genomgången hos Små och Stora tassar erhölls program för stretching och återbesök i närtid. Stretchingen gav resultat men framför allt den behandling som påbörjades. Parallellt med behandlingen genomfördes även ett flertal veterinärbesök, i huvudsak för att erhålla smärtstillande till Marley då man på goda grunder kunde anta att han hade ont. Vid dessa besök så berördes givetvis Marleys knäproblem och det var inte alltid enighet om behandlingsmetoderna. Veterinärsidan tillhandahöll smärtstillande men var i övrigt ganska begränsade i sina slutsatser om vad som borde göras åt själva problemet.
 
Vid diskussioner så kom frågan flera gånger om vår lojalitet till Små och Stora Tassar. Vid ett tillfälle valde jag att svara med en liknelse från nöjesvärlden. Kanske inte helt identisk men beröringspunkter finns.
 
”John Hammond påstås ha fått frågan:
– Hur sjutton kan du ge skivkontrakt till Bob Dylan?
– Du förstår. Det är alltid svårt att motstå uppriktighet.”
 
”– Hur kan ni vara så för Små och Stora Tassar?
– Det är alltid svårt att motstå resultat.”

Till slut blev ett besök hos specialister på Strömsholm nödvändigt. Resultatet av detta blev rekommendationen att fortsätta behandlingen på samma sätt som tidigare, då kirurgiskt ingrepp med resultat ej kunde garanteras. Dessbättre hade ju Marley redan tidigt svarat bra på behandlingen tämligen omgående och en påtaglig förbättring hade redan uppnåtts. Något värre var det med medicineringen. Marleys mage klarade inte vedertagen medicinering och riskerade att bli avstängd från dagis på grund av detta. Medicineringen fick därför alterneras eller balanseras under denna period. Marleys problem blev över tid större och den regelbundna behandlingen var absolut nödvändig. Denna gjorde det möjligt för Marley att fungera bra i sin dagliga miljö.
 
 
Marleys rehabilitering
 
Inledning
När jag träffade Marley första gången var det en mörk novemberkväll och regnet fullkomligt vräkte ner. Rörelseanalysen utomhus fick utföras i skenet av en stark pannlampa och vi var genomblöta allihop när vi väl kom in i behandlingsrummet. Då var det trevligt och värmande att kaffet strax var klart!
 
 
Kort anamnes
Hemma har Marley svårt att resa sig efter vila och hoppar in i bilen med stor svårighet. I övrigt är Marley en aktiv hund som rör sig relativt mycket på sitt utomhusdagis och med husse och matte. På försommaren 2014 utreddes han för hälta HB med röntgen (u.a.) av bland annat höger knäled pga smärta vid palpation.
 

Hypotes
Då Marley nu har symtom på långvarig avlastning av sätesmuskulaturen HB misstänker jag att smärtan vid palpation av knäleden HB 2014 delvis berodde på det inflammerade fästet till tractus iliotibialis.
 

Patientens namn: Marley
Födelsedatum: 2013-03-16
Ras: Collie, långhårig
Kön: hane
Skada: misstänkt skada på grund av incidenter på hunddagis, i hundgården samt har glidit och ramlat i skogen.
 

28 november 2019
Diagnosunderlag
Rörelseanalys – Skritt: bredbent bak (ställer ner baktassarna utanför höftledernas lodlinjer), utåtroterade bakben, marktrång fram med utåtroterade armbågar.
Trav: samma som i skritt, men det framkommer en hälta HB.
Från sidan: rör sig genomgående i passgång oavsett hastighet, förkortad steglängd bakben framåt samt framben bakåt.
 

Rörelsetest – separat dokument, redovisas inte.
 

Palpation – mer muskelmassa vänster sida nacke-hals till korsrygg inklusive vänster sidas m.iliocostalis, förtvinad sätesmuskulatur bilateralt; något mindre muskelmassa höger jämfört med vänster, båda nära konkava.
Primärt: äldre muskelskada HB; m.gluteus medius.
Sekundärt: kraftigt överansträngda och kontraherade höftleds- och knäledssträckare. Även m.biceps brachii HF är överansträngd och kontraherad.
Belastningsmönster: HB har avlastats på VB och HF. Begynnande överbelastning VF.
Bakben omkrets: HB 35cm, VB 35cm
Bäckenrotation: 1cm vä
 

Bedömning
Under den inledande rörelseanalysen rör sig Marley med stela rörelser på samtliga ben, kraftigt breddad bak med utåtroterade bakben och marktrång fram med utåtvinklade armbågar. Halt HB. Kraftigt begränsad i sitt rörelsemönster med förkortad steglängd på både fram- och bakben. Omfattande förlust av muskelmassa i båda sidors sätesmuskulatur; muskelbuk som ska vara konvex är platt på gränsen till konkav. Höger sida mindre än vänster. Uppvisar även mindre muskelmassa i höger sida nack-/hals-/ryggmuskulatur jämfört med vänster. Marley är smärtpåverkad och har kraftigt nedsatt funktion.
 
 

Sammanfattning
Marley har svarat bra på de fem fysioterapeutiska behandlingar han fått under tiden 2020-01-03 till 2020-02-25. Han har återfått merparten av sin rörlighet och blivit så pass smärtfri att 10 stycken backträningspass (styrketräning på diagonalen i backe) kunnat genomföras under tiden 2020-02-25 till 2020-03-09. Resultatet är utmärkt med en liksidig ökning i muskelmassa på 1,5 cm i låromfång. Marley är pigg och uthållig; går flera timmars promenad varje dag. Han har tidigare inte velat gå speciellt långa promenader hemma, men nu väljer han själv att gå mellan 1,5 till 3 timmar när det finns möjlighet.

Vid återbesöket 2020-03-09 smärtar han kraftigt vid böjning av knälederna; framför allt höger. Detta trots relativt god bibehållen rörlighet generellt. Marley har återigen svårt att resa sig från liggande. Remiss till ortoped inklusive röntgen av knälederna visar på knäledsartros.
 
Författarens kommentar
Marleys fall är relativt typiskt för en hund som utvecklar artros. I den bästa av världar hade han fått adekvat rehabilitering redan då han utreddes för hälta HB 2014. Han hade troligen utvecklat knäledsartros i alla fall, men det hade gått att försena utvecklingen genom att behandla den förkortade höft- och knäledsmuskulaturen så att knälederna belastades normalt och därmed bibehöll sin funktion längre.
 
 
Allmänt | |
Upp