Men ska inte en valp/unghund vara fri från skador???

De flesta unga hundar är mycket livliga samtidigt som deras leder och muskulatur är instabila och ej fullt utvecklade. Det är därför inte alls ovanligt att många hundar drar på sig muskelskador redan vid fem-sex månaders ålder. Dessa muskelskador kan, i värsta fall, leda till tillväxtstörningar i skelettet pga att hunden avlastar sin muskelskada. Det ben som avlastas växer inte i samma takt som det som belastas – skelettet behöver belastas för att stimulera tillväxt i skelettbenens epifyser.
 
En annan bidragande orsak till tidiga muskelskador/-problem är en ofördelaktig konstruktion. Som ett av många exempel kan nämnas under- eller övervinklade bakben. Både för raka (för korta) och för vinklade (för långa) bakben ger automatiskt muskelproblem i form av förkortade muskelfibrer.
 
Även ärftliga ledfel ger tidigt muskelproblem om de är tillräckligt allvarliga.
 
Många av ovan nämnda problem/skador kan förebyggas och åtgärdas om de upptäcks i tid! T.o.m. en tillväxtstörning som gett upphov till en låghälta, där det ena bak- eller frambenet är kortare än det andra, kan åtgärdas om det behandlas innan hunden växt färdigt.
 
En genomgång av din unghund vid sex månaders ålder kan alltså vara den viktigaste investeringen du någonsin gör för din hunds hälsa. Om en skada upptäcks har man då ett fönster öppet för åtgärder i ungefär ett år innan hunden har växt klart. Med en rehabiliteringstid på ca.sex månader, inkl. träning, hinner man åtgärda en eventuell skada/tillväxtstörning i god tid.
 
 
Allmänt | hundfysioterapeut stockholm, hundfysioterpeut, rehabilitering hund, rehabilitering unghund, rehabilitering valp | |
Upp