Hur vet man att rehabiliteringen fungerar?

Om man har fått en korrekt diagnos ställd och behandlingen anpassad till denna, ska man märka en påtaglig förbättring av hundens rörlighet,funktion och smärtkänslighet redan efter andra eller maximalt tredje behandlingstillfället. Har man som ägare fått ett individuellt anpassat stretchprogram till sin hund att genomföra dagligen mellan behandlingstillfällena, märker man denna förbättring själv utan att behöva fundera över hur det egentligen går. Dessutom blir din hund gladare och piggare ju snabbare funktionen återställs och smärtan minskar.
 
Ett väl anpassat behandlingsprogram ger upp till 20% förbättrad rörlighet/funktion per tillfälle. Med daglig stretching mellan behandlingstillfällena bibehåller man hundens nya rörlighet och får optimal effekt av rehabiliteringen.
 
Har din hund svåra muskelskador som dessutom kanske är flera år gamla tar förstås rehabiliteringen längre tid. Om din hund får en korrekt diagnos och adekvat behandling behöver det ändå inte ta mer än någon månad extra.
Om din hund har en ganska färsk muskelskada tar rehabiliteringen mycket kortare tid.
 
Så, ju tidigare du upptäcker en muskelskada desto snabbare går den att åtgärda! Bästa sättet att upptäcka en muskelskada i tid är att regelbundet stretcha sin hund.
 
Musklernas, och därmed rörelseapparatens, funktion och hälsa är en färskvara! Det bästa är att börja stretcha sin hund i förebyggande syfte redan vid sex månaders ålder. För att få ett effektivt och individuellt anpassat stretchprogram måste din hund först gås igenom mycket noggrant. I genomgången ska ledernas rörelseutrymme testas, musklernas elasticitet kontrolleras, mätningar av vinklar och muskelmassa utföras och dessutom måste hänsyn tas till hundens konstruktion.
 
 
Allmänt | |
Upp