VIKTMANSCHETTER OCH KLÖVJEVÄSKOR - en snabb genväg till muskeluppbyggnad?

Det skulle man ju hoppas på med tanke på hur populärt det är att belasta sin hund med dessa! Tyvärr är det inte så enkelt, och populärt är inte detsamma som bra.

För att kunna avgöra om en individ kan ha nytta av denna typ av belastning krävs en mycket noggrann genomgång - annars kan resultatet bli negativt.

Till att börja med måste man fastställa att individen som ska belastas inte är skadad på något sätt och därefter måste man kunna konstatera att den muskulatur som behöver tränas faktiskt främjas av att belastas med vikter. De muskler som kan tränas med hjälp av viktmanschetter är de som primärt LYFTER benen, med andra ord böjer bogled, armbågsled, handled, höftled, knäled och hasled. För en i övrigt frisk hund är det mycket mer skonsamt och minst lika effektivt att få gå i högt ris eller lyfta på benen över låga hinder, s.k. cavaletti.
De allra flesta hundar behöver INTE träna på att lyfta benen, utan har problem med förkortad steglängd och de muskler som för benen framåt och bakåt blir ÄNNU kortare av att belastas med viktmanschetter.
 
 

Klövjeväska är ju ett trevligt sätt att låta hunden bära LÄTTARE saker under till exempel en fjällvandring. Den ska dock ALDRIG användas för att belasta hunden med vikter!
Hundens kroppsvikt är nämligen fördelad så att 70% belastar frambenen medan endast 30% belastar bakbenen. Det är dock på bakdelen "motorn" sitter = merparten av skelettmuskulaturens massa, och det är härifrån kraften framåt kommer. Det innebär att muskelskador är mycket vanligare i bakbenens muskulatur än i frambenens.
På frambenen uppstår dock symptom på överbelastning då bakbenen inte längre gör sitt jobb och de flesta frambensskador beror på över- och felbelastning när bakbensmuskulaturen inte fungerar optimalt längre. Extremt få hundar har ursprungliga skador i frambensmuskulaturen, de har som sagt ofta kommit som ett resultat av felaktig belastning under lång tid p.g.a. obehandlad skada i bakbensmuskulaturen. De flesta frambensproblem/-skador är sekundära. Det gäller även ryggproblem.

På grund av dessa fysiska fakta är det en mycket dålig idé att belasta någon hund, frisk eller skadad, med vikter i en klövjeväska, som uteslutande belastar frambenen.
Allmänt | |
Upp