Hur vet jag att rehabiliteringen INTE fungerar?

 
Om du inte märker någon tydlig förbättring efter tre behandlingstillfällen bör du ifrågasätta behandlingens effektivitet. Själv gör jag alltid en utvärdering av behandlingen efter varje tillfälle och ändrar terapiform efter behov. Får jag inte önskad effekt redan efter en behandling byter eller lägger jag till en annan terapiform.
 
Om din hund är ovillig att utföra den träning som påbörjats bör du ifrågasätta om träningen inte har påbörjats för tidigt. Hundens skada/skador måste behandlas först för att hunden ska kunna tillgodogöra sig träning. M.a.o. ska inte en rehabilitering inledas med träning i watertreadmill (”vattentrask”), på pilatesbollar, på vibrationsplattform (med undantag för rehabilitering av ryggmärgsskador) eller någon annan träningsform överhuvudtaget.
 
Blir din hund bra av rehabiliteringen, men ”skadar” sig igen? Då har din hund inte fått en korrekt diagnos och/eller adekvat behandling! Den absolut vanligaste orsaken till att hunden blir halt eller får ont om och om igen är att man inte har ställt en korrekt diagnos från början. I och med att diagnosen blir fel, så blir resten av rehabiliteringen också fel. Hunden får symptombehandling, som gör att den verkar bli bra, men återfaller i sitt gamla rörelsemönster inom några veckor eller månader. Detta är tyvärr så vanligt att de flesta hundägare accepterar att hunden blir ”pensionerad” av fysioterapeuten, pga att rehabiliteringen inte har fungerat. Ingen hund ska behöva bli ”pensionerad” från ordinarie aktiviteter pga undermålig rehabilitering! Behandling och träning ska anpassas till varje individ och skada och inte tvärtom.
 
Så, en korrekt diagnos som ställs med hjälp av en noggrann genomgång (tar ca 3 timmar inkluderat kommunikation med hundägaren, effektiv arbetstid 1,5 timme) ska ALLTID ligga till grund för de behandlingar och åtgärder som sätts in vid rehabiliteringen av en hund.
 
Allmänt | |
Upp