Hur lång tid tar rehabiliteringen av en skada?

Generellt sett ska rehabilitering av en hund under fem års ålder inte ta mer än två månader och för en hund över fem års ålder inte mer än tre månader.
Denna tidsberäkning inkluderar fysioterapeutiska behandlingar, återställande av full rörlighet i samliga leder och påbörjande av riktad muskeluppbyggande träning. De allra flesta patienter behöver inte fler än fem behandlingstillfällen med maximalt sju dagar mellan varje tillfälle.
 
Att träna upp och återfå full muskelmassa tar ca sex månader, räknat från den dag man kan konstatera att hunden återfått tillräcklig funktion i sin rörelseapparat för att tillgodogöra sig träning.
 
En skadad muskel kan inte tillgodogöra sig någon som helst träning, utan måste först behandlas för att återfå sin funktion och elasticitet. Därefter kan den tränas upp för att åter bli stark och med regelbunden stretching behålla sin funktion.
 
 
Även vid rehabilitering av ledproblem/-skador är muskulaturens funktion avgörande. En individ med ledproblem har garanterat också muskelproblem i form av överansträngd, förkortad muskulatur:
 
- leddysplasi (ledfel) = en instabil led som ger överbelastad muskulatur, eftersom den måste kompensera för den stabilitet som saknas i leden.
 
- artros (degeneration av ledbrosk) ger smärta vid rörelse och belastning. Resultatet blir minskad rörlighet, som leder till förkortad och därefter förtvinad muskulatur som i sin tur leder till försämrad ledfunktion.
 
- korsbandsruptur (korsbandet i knäleden har gått av) orsakas av en kombination av ofördelaktig konstruktion + muskelproblem/-skador som bidragit till felbelastning av knäleden + eventuell övervikt. Korsbandsrupturer upplevs ofta som ett resultat av ett trauma, men de bakomliggande orsakerna till att knäleden inte håller för den yttre påverkan är de som tagits upp ovan.
 
Detta är bara några exempel på ledproblem/-skador, men det de alla har gemensamt är att med en frisk, elastisk muskulatur kan dessa problem underhållas och i många fall förebyggas.
Allmänt | artros hund, hundfysioterapeut stockholm, hundfysioterpeut, korsbandsruptur hund, ledproblem hund, muskelbyggande hund, rehabilitering hund | |
Upp